Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała


ogłasza nabór dzieci do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych na rok 2018/2019. 

 

 Karty zgłoszenia dziecka do punktów przedszkolnych są do pobrania :

u nauczycieli danego punktu przedszkolnego lub ze strony srogb.pl (górne Menu, zakładka Dokumenty).

 

Rekrutację dzieci do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych na nowy rok szkolny prowadzi się następująco :

  • od 01 do 28 luty- wydawanie i przyjmowanie deklaracji  wychowania przedszkolnego przez nauczycieli punktów przedszkolnych,
  • od 01 do 31 marca- wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola  przez nauczycieli punktów przedszkolnych,
  • do 14 kwietnia- dokonanie kwalifikacji przez komisję rekrutacyjną,
  • do 30 kwietnia- wywieszanie list imiennych dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego oraz informacji do kogo i w jakim terminie można wnosić odwołanie,
  • do 14 maja– wnoszenie odwołań do dyrektora punktów przedszkolnych Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.
  • do 31 maja – podpisanie Umowy o Świadczenie Usług przez Niepubliczne Punkty Przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.

 

Regulamin rekrutacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w punktach przedszkolnych oraz stronie - www.srogb.pl.