Projekt "Mamo, tato! Idę do przedszkola"

Od 01.08.2019 r. roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała realizuje projekt pn. ,, Mamo, tato! Idę do przedszkola” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej. 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

 

logo projekt