Punkt Przedszkolny „ Kraina Uśmiechu" w Boguchwale
serdecznie zaprasza
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym :
 
„Jesień w sadzie i ogrodzie”

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie Punkty Przedszkolne należące do Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.

Cele konkursu:

- utrwalanie znajomości charakterystycznych cech jesieni

- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka

- rozbudzanie indywidualnych zdolności plastycznych

- pogłębienie wiedzy uczestników na temat danej pory roku

- uwrażliwienie na piękno barw jesiennych.

Regulamin konkursu plastycznego:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.
 2. Technika plastyczna: płaska z użyciem dowolnych materiałów, format pracy A4.
 3. Prace dzieci wykonują samodzielnie przy niewielkim wskazaniu ze strony nauczyciela lub rodzica.
 4. Kryteria oceny prac konkursowych: kreatywność, estetyka wykonania, pomysłowość w ujęciu tematu.
 5. Każdy Punkt Przedszkolny może nadesłać maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej:

   - grupy młodsze 3-latki

   - grupy średnie   4-latki

   - grupy starsze 5,6-latki

 1. Termin składania prac upływa z dniem 26.10.2018r. prace oddane po terminie nie będą oceniane.
 2. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres :

Punkt Przedszkolny „ Kraina Uśmiechu”, Teodora Lubomirskiego 2,  36-040 Boguchwała

lub do biura SROGB.

 1. Laureatów konkursu wyłoni specjalnie powołana Komisja Konkursowa. Ogłoszenie wyników nastąpi 16.11.2018 r. poprzez opublikowanie listy nagrodzonych na stronie internetowej SROGB.
 2. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
 3. Do prac należy dołączyć metryczkę- załącznik 1 oraz listę zbiorczą uczestników -załącznik 2.
 4. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane do ich autorów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała

Punkt Przedszkolny „ Kraina Uśmiechu” w Boguchwale.

Od września 2018 r. do 24 oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w 9 miejscowościach Gminy Boguchwała uczęszcza 542 dzieci w wieku 2,5 do 6 lat.Nasze kuchnie w Boguchwale, Zgłobniu i Nosówce przygotowują dla przedzkoli i wszystkich szkół podstawowych łącznie ponad 1 000 obiadów dziennie.

Od 01 września funkcjonują dodatkowe oddziały: w Boguchwale i Niechobrzu nr 1, które przy wsparciu UM w Boguchwale dostosowano do potrzeb przedszkolaków i doposażono w pomoce dydaktyczne i zabawki. Stowarzyszenie przejęło także drugi oddział przedszkolny w Mogielnicy, który przez poprzedni rok szkolny pełnił funkcję filii Przedszkola Publicznego w Boguchwale. Na bieżąco inwestujemy w poprawę naszej bazy przedszkolnej poprzez remonty, zakup wyposażenia, a także podnosząc kwalifikacje kadry nauczycielskiej i administracyjnej. Analogiczne do poprzednich lat planujemy w tym roku szkolnym oprócz imprez wewnętrznych dwie duże ogólnoprzedszkolne imprezy: Spartakiadę oraz Festiwal piosenki przedszkolnej, na które już teraz serdecznie zapraszamy rodziny naszych przedszkolaków.

Życzymy wszystkim Rodzicom i Przedszkolakom owocnego, radosnego, pełnego pozytywnych wrażeń i przygód  roku szkolnego 2018/2019.

Zapraszamy do galerii zdjęć przedstawiających pierwsze dni pobytu dzieci w poszczególnych punktach przesdszkolnych.

Punkt przedszkolny "Zaczarowany Ołówek" w Mogielnicy

Punkt Przedszkolny " Chatka Puchatka" w Niechobrzu nr 1

Punkt Przedszkolny "Smerfolandia" w Zgłobniu

Punkt Przedszkolny "Mali Odkrywcy" w Zarzeczu

 Punkt Przedszkolny "Kubusiowa Polana" w Niechobrzu

Punkt Przedszkolny "Tęczowy Zakątek" w Nosówce

Punkt Przedszkolny "Kraina Krasnoludków" w Racławówce

Punkt Przedszkolny "Gumisiowa Dolna" w Woli Zgłobieńskiej

 

W tym roku obchodzimy jubileusz 10-lecia powstania Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała. Z tej okazji 15 czerwca 2018 r. odbyła się impreza w Leśniczówce "Rogacz" w Woli Zgłobieńskiej, w której uczestniczyli wszyscy obecni pracownicy stowarzyszenia, Burmistrz Boguchwały Pan Wiesław Dronka, Przewodziczący Rady Miejskiej w Boguchwale Pan Wiesław Kąkol, cżłonkowie Zarządu SROGB, współpracujący Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych oraz zaproszeni goście.

Odczytano historię działalności stowarzyszenia począwszy od założenia w czerwcu 2008 r., z którą można się zapoznać wchodząc na stronie głównej www.srogb.pl w zakadkę Działalność. Były przemówienia, gratulacje, podziękowania kierowane przede wszystkim na ręce Prezesa Stowarzyszenia Pana Leszka Kalandyka za wkład pracy w rozwój firmy, skuteczne zarządzanie i zaangażowanie. Dziesięciu pracowników otrzymało Nagrody Dyrektora za długoletnią pracę w stowarzyszeniu. Przy dźwiękach piosenki "Sto lat" wzniesiono toast za działalność Stowarzyszenia i wszystkich pracowników życząc sobie kolejnych tak owocnych lat pracy. 

Dalszą część spotkania uświetnił zespół folkowy "Ziomki" z Woli Zgłobieńskiej.

Nagrodzeni za długoletnią pracę w SROGB pracownicy.

Gratulacje Prezesowi SROGB Panu Leszkowi Kalandykowi składają: Burmistrz Boguchwały Pan Wiesław Dronka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale Pan Wiesław Kąkol.

 

Gratulacje Prezesowi SROGB Panu Leszkowi Kalandykowi składają Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Boguchwała

Zespół folkowy "Ziomki" z Woli Zgłobieńskiej.

Przedstawiamy  wyniki konkursu "Kwiaty dla mamy" organizowanego przez Punkt Przedszkolny "Gumisiowa Dolina" w Woli Zgłobieńskiej:

Grupa 3 - 4 latki
I miejsce - Jan Czudec - PP "Chatka Puchatka" w Niechobrzu
II miejsce - Filip Błażej - PP "Zaczarowany Ołówek" w Mogielnicy
III miejsce - Aleksandra Wolska - PP "Smerfolandia" w Zgłobniu
wyróżnienie - Milena Siuba - PP "Kraina Uśmiechu" w Boguchwale

Grupa 5 latki
I miejsce - Kornelia Miłek - PP "Tęczowy Zakątek" w Nosówce
II miejsce - Adrian Gubernat - PP "Smerfolandia" w Zgłobniu
III miejsce - Maja Grzebyk - PP "Mali Odkrywcy" w Zarzeczu
wyróżnienie - Aleksandra Sajdyk - PP "Kraina Krasnoludków" w Racławówce

Grupa 6 latki
I miejsce - Magdalena Kielar - PP "Smerfolandia" w Zgłobniu
II miejsce - Aleksandra Kloc - PP "Tęczowy Zakątek" w Nosówce
III miejsce - Nadia Wróbel - PP "Tęczowy Zakątek" w Nosówce
wyróżnienie - Magdalena Cygan - PP "Mali Odkrywcy" w Zarzeczu

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

 

Załączniki:
PlikOpisPobierzUtworzono
Pobierz plik (LISTA ZBIORCZA.docx)MetryczkaMetryczka 2018-05-18