Punkt Przedszkolny „Gumisiowa Dolina” w Woli Zgłobieńskiej zaprasza dzieci z punktów przedszkolnych do udziału w konkursie plastycznym „ Kwiaty dla mamy”

Regulamin konkursu „Kwiaty dla mamy”:

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała - Punkt Przedszkolny „Gumisiowa Dolina” w Woli Zgłobieńskiej.
 1. Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań plastyczno- technicznych

- zachęcanie do działalności twórczej

- rozwijanie wyobraźni dziecka

-  ciekawy i oryginalny sposób na uczczenie Dnia Matki

- promowanie talentów plastycznych.

 1. Warunki uczestnictwa:

- konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.

- prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- 3-4-latki

- 5-latki

- 6-latki.

 1. Technika i format pracy: dowolna technika płaska (kredki, farby, pastele, collage) lub przestrzenna.
 1. Metryczka: każda praca na odwrocie powinna posiadać metryczkę - imię
  i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę punktu przedszkolnego, imię
  i nazwisko wychowawcy.
 1. Kryteria oceny:

- oryginalność pomysłu

- samodzielność wykonania

- estetyka wykonania pracy

- zgodność tematu pracy z regulaminem.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu. Nagrody.

- komisja konkursowa powołana przez organizatorów wyłoni 3 najlepsze prace    w każdej grupie wiekowej oraz 1 wyróżnienie w każdej grupie wiekowej;

- autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe;

- prace wraz z kartą zbiorczą (załącznik nr 1) należy składać w Punkcie Przedszkolnym „Gumisiowa Dolina” w Woli Zgłobieńskiej lub w biurze SROGB do 05.06.2018 r.

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie SROGB do 12.06.2018 r.

 1. Postanowienia końcowe:

- prace złożone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane;

- udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu;

- zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników konkursu na stronie internetowej SROGB;

- organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie;

- organizator nie zwraca prac konkursowych.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Załączniki:
PlikOpisPobierzUtworzono
Pobierz plik (LISTA ZBIORCZA.docx)MetryczkaMetryczka 2018-05-18

W związku z przeprowadzoną rekrutacją dzieci do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała przedstawiamy listy dzieci przyjętych do poszczególnych przedszkoli oraz listy rezerwowe.

Załączniki:
PlikOpisPobierzUtworzono
Pobierz plik (Boguchwała.docx)PP \"Kraina Uśmiechu\" w BoguchwaleLista rekrutacyjna 2018-04-30
Pobierz plik (Niechobrz 1.docx)PP \"Chatka Puchatka\" w Niechobrzu nr 1Lista rekrutacyjna 2018-04-30
Pobierz plik (Niechobrz 2.docx)PP \"Kubusiowa Polana\" w Niechobrzu nr 2Lista rekrutacyjna 2018-04-30
Pobierz plik (PP Mogielnica.docx)PP \"Zaczarowany Ołówek\" w MogielnicyLista rekrutacyjna 2018-04-30
Pobierz plik (PP Nosówka.docx)PP \"Tęczowy Zakątek\" w NosówceLista rekrutacyjna 2018-04-30
Pobierz plik (PP Zarzecze.docx)PP \"Mali Odkrywcy\" w ZarzeczuLista rekrutacyjna 2018-04-30
Pobierz plik (PP Zgłobień.docx)PP \"Smerfolandia\" w ZgłobniuLista rekrutacyjna 2018-04-30
Pobierz plik (Racławówka.docx)PP \"Kraina Krasnoludków\" w RacławówceLista rekrutacyjna 2018-04-30
Pobierz plik (Wola Zgłobieńska.docx)PP \"Gumisiowa Polana\" w Woli ZgłobieńskiejLista rekrutacyjna 2018-04-30

Przedstawiamy wyniki konkursu plastycznego „Koszyczek wielkanocny” zorganizowanego przez Punkt Przedszkolny „Zaczarowany Ołówek” w Mogielnicy.

 

Grupa 3-4-latków

1 miejsce – Maja Matuszkiewicz – Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy” w Zarzeczu

2 miejsce – Franciszek Pieniążek – Punkt Przedszkolny „Kubusiowa Polana” w Niechobrzu 2

3 miejsce – Jakub Ligoda – Punkt Przedszkolny „Zaczarowany Ołówek” w Mogielnicy

 

 

Grupa 5-latków

1 miejsce – Karolina Włodyga – Punkt Przedszkolny „Gumisiowa Polana” w Woli Zgłobieńskiej

2 miejsce – Maksymilian Opaliński – Punkt Przedszkolny „Smerfolandia” w Zgłobniu

3 miejsce – Julia Stankiewicz – Punkt Przedszkolny „Kraina Uśmiechu” w Boguchwale

 

 Grupa 6-latków

1 miejsce – Aleksandra Kloc – Punkt Przedszkolny „Tęczowy Zakątek” w Nosówce

2 miejsce – Julia Gołaś– Punkt Przedszkolny „Kraina Krasnoludków” w Racławówce

3 miejsce – Alicja Smolińska – Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” w Niechobrzu

 

Wyróżnienia

3-4-latki – Oliwia Bać – Punkt Przedszkolny „Smerfolandia” w Zgłobniu

5-latki – Wojciech Pieniążek – Punkt Przedszkolny „Kubusiowa Polana” w Niechobrzu 2

6-latki – Michał Szczepański – Punkt Przedszkolny „Tęczowy Zakątek” w Nosówce

 

Laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym dziękujemy za udział w konkursie.

Załączniki:
PlikOpisPobierzUtworzono
Pobierz plik (Załącznik nr 1.docx)Załącznik nr 1  2018-03-14

 

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała


ogłasza nabór dzieci do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych na rok 2018/2019. 

 

 Karty zgłoszenia dziecka do punktów przedszkolnych są do pobrania :

u nauczycieli danego punktu przedszkolnego lub ze strony srogb.pl (górne Menu, zakładka Dokumenty).

 

Rekrutację dzieci do Niepublicznych Punktów Przedszkolnych na nowy rok szkolny prowadzi się następująco :

 • od 01 do 28 luty- wydawanie i przyjmowanie deklaracji  wychowania przedszkolnego przez nauczycieli punktów przedszkolnych,
 • od 01 do 31 marca- wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola  przez nauczycieli punktów przedszkolnych,
 • do 14 kwietnia- dokonanie kwalifikacji przez komisję rekrutacyjną,
 • do 30 kwietnia- wywieszanie list imiennych dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego oraz informacji do kogo i w jakim terminie można wnosić odwołanie,
 • do 14 maja– wnoszenie odwołań do dyrektora punktów przedszkolnych Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.
 • do 31 maja – podpisanie Umowy o Świadczenie Usług przez Niepubliczne Punkty Przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.

 

Regulamin rekrutacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w punktach przedszkolnych oraz stronie - www.srogb.pl.