1 września w okno puka,
przedszkolaków w sali szuka.
Czy wróciły opalone,
wypoczęte czy zmęczone.
 
Czas już wracać do przedszkola,
Głośno krzyczy lalka Tola!
Czas powitać się z paniami,
chłopakami, dziewczynami.
 
Wszyscy bardzo się stęsknili
więc szybciutko już wrócili.
Siedzą z panią na dywanie
zapomnieli już o mamie!
 
Bo w przedszkolu jest wesoło,
przyjaciele są wokoło.


Agnieszka Adamczyk

boy 160168 1280

 

Zgodnie z tradycją już po praz dziewiąty w dniu 04.06.2019 r. w Szkole Podstawowej w Lutoryżu odbył się Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej "Rozśpiewane Promyczki”. Organizatorami jak co roku byli: Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu oraz Szkoła Podstawowa w Lutoryżu. Głównym celem organizacji festiwalu jest: promocja i publiczna prezentacja uzdolnionych muzycznie dzieci, rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki, kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej, a przede wszystkim integracja dzieci w wieku przedszkolnym. W festiwalu uczestniczyło ponad 270 przedszkolaków z 9 punktów przedszkolnych oraz 3 przedszkoli publicznych działających na terenie gminy Boguchwała. Mali artyści z wielkim zaangażowaniem i dziecięcym wdziękiem zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i artystyczne przedstawiając się w różnorodnych aranżacjach opracowywanych pod okiem wychowawców podczas długich przygotowań. Występy oceniało Jury w składzie: Pan Leszek Kalandyk - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, Pani Alina Ladzińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutoryżu oraz Pan Grzegorz Wojewoda - Radny Lutoryża. Komisja nie miała wątpliwości, aby wszystkim grupom wokalnym przyznać pierwsze miejsce i wręczyć paczki ze słodkościami i upominkami, pamiątkowe plakietki oraz puchar z dyplomem. Uczestnikom festiwalu zapewniono także poczęstunek.

Dodatkową atrakcją dla dzieci był występ solistek i grupy artystycznej z MCK w Boguchwale oraz dwie maskotki uwielbianych przez dzieci bohaterów bajek: Miki i Mini.

1

 Więcej zdjęć: http://srogb.pl/component/joomgallery/ix-gminny-festiwal-piosenki-przedszkolnej-rozpiewane-promyczki

 

20190524 094106

 

 

 

 

 

 

IX GMINNY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ ,,ROZŚPIEWANE PROMYCZKI”

 

W dniu 4 czerwca w Szkole Podstawowej w Lutoryżu odbędzie się IX Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej ,,Rozśpiewane Promyczki”. Przegląd rozpocznie się o godzinie 10.00. Organizatorem IX Festiwalu Piosenki są:
• Stowarzyszenie  Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała
• Lokalny Ośrodek Kultury „RAZEM” w Niechobrzu
• Szkoła podstawowa w Lutoryżu

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 3-6 lat biorących udział w zajęciach
w przedszkolach publicznych i punktach przedszkolnych działających na terenie Gminy Boguchwała.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców/Opiekunów dzieci biorących udział w IX Gminnym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – Rozśpiewane Promyczki do uczestnictwa w organizowanej imprezie.

Organizatorzy Konkursu

Sprawozdanie z V Spartakiady Przedszkolnej 2019

 

W sobotę 30.03.2019 r. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała zorganizowało V Spartakiadę Przedszkolną, która odbyła się w Zespole Szkół w Niechorzu. Celem spotkania było zachęcanie dzieci do propagowania zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu oraz integrowanie dzieci z poszczególnych punktów przedszkolnych. W konkurencjach sportowych wzięło udział 9 Punktów Przedszkolnych, które reprezentowane były przez 6-cio osobowe zespoły dzieci w wieku 4-6 lat. Mali sportowcy wzięli udział w 8 konkurencjach, w których wykazali się dokładnością, sprawnością, szybkością oraz sprytem. Pokazali, że znajomość podstawowych zasad bezpiecznej zabawy nie jest im obca. Sprawnością i szybkością mogli wykazać się również opiekunowie drużyn. W konkurencji: ,,Dmuchanie balonów na czas”, mogli zdobyć dodatkowe punkty dla swojej drużyny. Po skończonych zawodach mali sportowcy udali się na poczęstunek, a jury na podliczanie punktów. Wszystkie drużyny dzielnie walczyły, przestrzegając tym samym zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Ich zaangażowanie zostało nagrodzone gromkimi brawami publiczności oraz wręczeniem medali, upominków oraz pucharów i dyplomów dla poszczególnych punktów przedszkolnych. Zamknięcia Spartakiady dokonał Prezes SROGB Leszek Kalandyk, który podziękował wszystkim za udział w V Spartakiadzie Przedszkolnej.

Dziękujemy nauczycielom i pomocom za przygotowanie przedszkolaków do konkurencji, Rodzicom za dowóz dzieci, publiczności za kibicowanie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy zorganizowaniu i prowadzeniu V Spartakiady. Już teraz zapraszamy wszystkie Punkty Przedszkolne do uczestnictwa w Spartakiadzie za rok.

Opracowała: Anna Kalandyk

 

 Więcej zdjęć: http://www.srogb.pl/component/joomgallery/v-spartakiada-przedszkolna