W tym roku obchodzimy jubileusz 10-lecia powstania Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała. Z tej okazji 15 czerwca 2018 r. odbyła się impreza w Leśniczówce "Rogacz" w Woli Zgłobieńskiej, w której uczestniczyli wszyscy obecni pracownicy stowarzyszenia, Burmistrz Boguchwały Pan Wiesław Dronka, Przewodziczący Rady Miejskiej w Boguchwale Pan Wiesław Kąkol, cżłonkowie Zarządu SROGB, współpracujący Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych oraz zaproszeni goście.

Odczytano historię działalności stowarzyszenia począwszy od założenia w czerwcu 2008 r., z którą można się zapoznać wchodząc na stronie głównej www.srogb.pl w zakadkę Działalność. Były przemówienia, gratulacje, podziękowania kierowane przede wszystkim na ręce Prezesa Stowarzyszenia Pana Leszka Kalandyka za wkład pracy w rozwój firmy, skuteczne zarządzanie i zaangażowanie. Dziesięciu pracowników otrzymało Nagrody Dyrektora za długoletnią pracę w stowarzyszeniu. Przy dźwiękach piosenki "Sto lat" wzniesiono toast za działalność Stowarzyszenia i wszystkich pracowników życząc sobie kolejnych tak owocnych lat pracy. 

Dalszą część spotkania uświetnił zespół folkowy "Ziomki" z Woli Zgłobieńskiej.

Nagrodzeni za długoletnią pracę w SROGB pracownicy.

Gratulacje Prezesowi SROGB Panu Leszkowi Kalandykowi składają: Burmistrz Boguchwały Pan Wiesław Dronka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale Pan Wiesław Kąkol.

 

Gratulacje Prezesowi SROGB Panu Leszkowi Kalandykowi składają Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Boguchwała

Zespół folkowy "Ziomki" z Woli Zgłobieńskiej.