Od 29.08.2016 roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała realizuje projekt dofinansowany w ramach RPO WP 2014-2020 pn. "Przedszkole na czas". Koszt projektu to 566 891,25 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie o 45 (2oddziały) liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Boguchwale, zwiększenie szans edukacyjnych 307 dzieci uczęszczających do wszystkich oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Wnioskodawcę oraz podniesienie jakości prowadzonej edukacji przedszkolnej poprzez przeszkolenie 1 nauczyciela z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

2 nowe oddziały utworzone zostały przy funkcjonującym już Punkcie Przedszkolnym "Kraina Uśmiechu" w Boguchwale, są otwarte 8 godzin dziennie i realizują 5 godzinną podstawę programową. Zatrudnionych zostało 3 nauczycielki z odpowiednimi kwalifikacjami oraz 2 pomoce nauczyciela. W ramach projektu kompletnie wyposażono dwie sale przedszkolne - zakupiono  szafki, leżaki, stoliki, krzesełka, dywany, żaluzje, firanki, tablice korkowe i magnetyczne, zabawki, telewizory, radioodtwarzacze, kserokopiarkę, materiały biurowe, plastyczne a także sprzęt kuchenny: wyparzarkę, taboret gazowy, termosy na posiłek, talerze, sztućce, kubki. 

W ramach działań projektowych realizowane są zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej, w których biorą udział dzieci z wszystkich punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenie, wytypowane w przeprowadzonych wcześniej diagnozach. Do efektywnego prowadzenia zajęć zatrudniono wykwalifikowanych trenerów, a także zakupiono materiały dydaktyczne oraz sprzęt gimnastyczny.

Znaczącym sukcesem jest wyremontowanie i doposażenie w kolejne sprzęty placu zabaw mieszczącym się na terenie Szkoły Podstawowej w Boguchwale. Plac upożądkowano, poszerzono, wymieniono nawierzchnię, ustawiono nowe sprzęty dla dzieci, ławki, dostawiono ogrodzenie.

Termin zakończenia projektu to 31.12.2017 r., jednak trwałość podjętych działań przewiduje się na kolejne lata.

 

Plac zabaw

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

 

Przedstawiamy wyniki konkursu plastycznego ,,Jesienne drzewo”:

Grupa 3-4 latki

Nagrody otrzymują:

Weronika Tarsała – PP ,,Kraina Uśmiechu” – Boguchwała

Jan Czudec – PP ,,Chatka Puchatka” – Niechobrz 1

Wiktor Chmiel – PP ,,Kubusiowa Polana” – Niechobrz 2

Wyróżnienie:

Liliana Mirowska – PP ,,Zaczarowany Ołówek” – Mogielnica

 

Grupa 5 –latki

Nagrody otrzymują:

Joanna Mesek – PP ,,Kraina Krasnoludków” – Racławówka

Maciej Zacios – PP ,,Tęczowy Zakątek” – Nosówka

Karol Marut – PP ,,Gumisiowa Polana” – Wola Zgłobieńska

Wyróżnienie:

Jakub Długosz – PP ,,Smerfolandia” – Zgłobień

Grupa 6 –latki

Nagrody otrzymują:

Magdalena Cygan – PP ,,Mali Odkrywcy” – Zarzecze

Aleksandra Kloc – PP ,,Tęczowy Zakątek” – Nosówka

Nikola Wójtowicz- PP ,,Gumisiowa Polana” – Wola Zgłobieńska

Wyróżnienie:

Julia Szajna – PP ,,Kraina Krasnoludków” – Racławówka

 

GRATULUJEMY !!!

 

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała informuje:

Punkty Przedszkolne w całej gminie czynne są od 01.09.2017 r. (piątek) w godzinach:

 

1. PP "Kraina Uśmiechu" w Boguchwale - 6.00 - 17.00

2. PP "Mali Odkrywcy" w Zarzeczu - 6.00 - 16.00

3. PP w Mogielnicy - 6.30 - 17.00

4. PP "Chatka Puchatka" w Niechobrzu nr 1 - 6.30 - 16.30

5. PP "Kubusiowa Polana" w Niechobrzu nr 2 - 6.00 - 16.00

6. PP "Kraina Krasnoludków" w Racławówka - 6.30 16.30

7. PP "Tęczowy Zakątek" w Nosówce - 6.30 - 16.00

8. PP "Gumisiowa Dolina" w Woli Zgłobieńskiej - 6.00 - 17.00

9. PP "Smerfolandia" w Zgłobniu - 6.00 - 16.30

PRACA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W OKRESIE WAKACJI

 

 

Miesiąc lipiec – pracują wszystkie punkty przedszkolne

 

Miesiąc sierpień – pracuje Punkt Przedszkolny ,,Smerfolandia” w Zgłobniu, można zapisać również dzieci do Przedszkola Publicznego w Boguchwale i Mogielnicy