PRACA PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W OKRESIE WAKACJI

 

 

Miesiąc lipiec – pracują wszystkie punkty przedszkolne

 

Miesiąc sierpień – pracuje Punkt Przedszkolny ,,Smerfolandia” w Zgłobniu, można zapisać również dzieci do Przedszkola Publicznego w Boguchwale i Mogielnicy

 

Spotkania informacyjne z rodzicami dzieci przyjętych

na rok szkolny 2017/2018 w poszczególnych

Punktach Przedszkolnych

 

PP „ Smerfolandia” w Zgłobniu – 20.06.2017 r. (wtorek)  godz. 16.30

PP „Mali Odkrywcy” w Zarzeczu – 22.06.2017 r. (czwartek) godz. 16.30

PP „Kubusiowa Polana” w Niechobrzu nr 2– 23.06.2017 r. (piątek) godz. 16.30

PP „Tęczowy Zakątek” w Nosówce – 26.06.2017 r. (poniedziałek) godz.16.00

PP „Chatka Puchatka” w Niechobrzu nr 1– 27.06.2017 r. (wtorek) godz. 16.30

PP „ Gumisiowa Polana” w Woli Zgłobieńskiej – 28.06.2017 r. (środa) godz. 16.30

PP „ Kraina Uśmiechu” w Boguchwale – 28.06.2017 r. (środa) godz. 16.30

PP „Kraina Krasnoludków”w Racławówce – 29.06.2017 r. (czwartek) godz. 16.30

PP „……………” w Mogielnicy – 30.06.2017 r. (piątek) godz. 16.30.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała

Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała

Tel. 668 144 855

 

03 maja odbyły się w Boguchwale uroczystości upamiętniające 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W obchodach wzięły udział nasze przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego "Kraina Uśmiechu", które wraz z wychowawczyniami złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Grunwaldu.

Listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2017/2018 zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych (poza Mogielnicą) poszczególnych punktów przedszkolnych.

 

 

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

Anna Kalandyk