W nowym roku szkolnym 2016/2017 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała prowadzi na terenie Gminy Boguchwała 9 punktów przedszkolnych czynnych od 6.00 -17.00 (w zależności od potrzeb rodziców).
Od września dzięki znacznej pomocy Gminy utworzyliśmy 3 nowe oddziały: w Woli Zgłobieńskiej - 1 oddział, w Boguchwale – 2 oddziały. Dzięki temu obecnie funkcjonuje 21 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 508 dzieci. W dalszym ciągu prowadzimy kuchnie w Boguchwale, Zgłobniu i Nosówce, które oprócz dzieci z punktów przedszkolnych żywią również wszystkie chętne dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Boguchwała. Dziennie wydajemy ponad 500 śniadań i podwieczorków, a także około 950  dwudaniowych obiadów.

 

W nowym roku szkolnym zatrudniamy 31 nauczycieli (29,55 etatów), 27 (25 etatów) pomocy nauczycieli i 15 pracowników do obsługi kuchennej. Aktualnie przygotowujemy do zawodu 3 stażystki skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Aby posiłki przygotowane w naszych kuchniach mogły dotrzeć do wszystkich naszych placówek i szkół z nami współpracujących zatrudniliśmy 3 kierowców do transportu żywności na umowę zlecenie. Obsługę administracyjną sprawują: dyrektor biura, referent ds. administracyjnych,  specjalista ds. administracyjno- kadrowych i główny księgowy  - 4 osoby (3,125 etatu).
W naszych Punktach Przedszkolnych dzieci zapisane w godzinach 8-13 odbywają zajęcia bezpłatnie. Za każdą dodatkową godzinę wykraczającą poza podstawę programową naliczamy 1 zł. Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci przedszkolnych wynosi: 6 zł ( śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad), dla dzieci szkolnych natomiast: 6,50 zł ( zupa- 2 zł, II danie- 4,50 zł).  W przypadku nieobecności dziecka zgłoszonej intendentkom (kierownikom punktów) w danym dniu do godziny 8.00  następuje zwrot kosztów za żywienie rozliczony w miesiącu następnym.

 

Telefony:  
1. Punkt Przedszkolny w Zgłobniu: 696-014-069
2. Kuchnia Zgłobień: 696-015-711
3. Punkt Przedszkolny w Nosówce: 696-014-830
4. Kuchnia Nosówka: 696-020-816
5. Punkt Przedszkolny w Boguchwale: 696-012-769
6. Kuchnia Boguchwała: 696-013-895
7. Punkt Przedszkolny w Lutoryżu: 696-015-237
8. Punkt Przedszkolny w Zarzeczu: 696-012-799
9. Punkt Przedszkolny Woli Zgłobieńskiej: 696-014-136
10. Punkt Przedszkolny Racławówce: 696-014-037
11. Punkt Przedszkolny w Niechobrzu Nr. 1: 696-013-683
12. Punkt Przedszkolny w Niechobrzu Nr. 2: 696-013-664

Spotkania informacyjne z rodzicami dzieci przyjętych na rok szkolny 2016/2017

w poszczególnych Punktach Przedszkolnych

 

PP „Chatka Puchatka” w Niechobrzu nr 1– 9.06.2016 r. (czwartek) godz. 16.30

PP „Mali Odkrywcy” w Zarzeczu – 10.06.2016 r.(piątek) godz. 16.30

PP „Kubusiowa Polana” w Niechobrzu nr 2– 13.06.2016 r. (poniedziałek) godz. 16.30

PP „Zaczarowana Kraina” w Lutoryżu – 14.06.2016 r. (wtorek) godz. 16.30

PP „Kraina Krasnoludków” w Racławówce – 15.06.2016 r.(środa) godz. 16.30

PP „Tęczowy Zakątek” w Nosówce – 21.06.2016 r.(wtorek) godz. 16.00

PP „  Smerfolandia” w Zgłobniu – 22.06.2016 r.(środa)   godz. 16.30

PP „ Gumisiowa Polana” w Woli Zgłobieńskiej – 23.06.2016 r. (czwartek) godz. 16.30

PP „ Kraina Uśmiechu” w Boguchwale – 28.06.2016 r.(wtorek) godz. 16.30

 Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała

Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała

REGULAMIN „VI GMINNEGO  FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ ROZŚPIEWANE PROMYCZKI” LUTORYŻ 2016

 

Organizatorzy:

1. Organizatorem VI Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – Rozśpiewane
Promyczki, są:
• Stowarzyszenie  Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała
• Lokalny Ośrodek Kultury „RAZEM” w Niechobrzu
• Szkoła podstawowa w Lutoryżu,
2. Celem Konkursu jest:
- promocja i publiczna prezentacja uzdolnionych muzycznie dzieci,
- rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki,
- kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej,
- aktywizacja kulturalna środowisk dziecięcych, przedszkolnych,
- integracja dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Boguchwała

Czas i miejsce
• Przegląd  odbędzie sie 7 czerwca br.  w Szkole Podstawowej w Lutoryżu w godzinach10.00–12.30.

Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 3-5 lat biorących udział w zajęciach
w przedszkolach publicznych i punktach przedszkolnych działających na terenie Gminy Boguchwała. Każde z przedszkoli reprezentowane będzie przez jedną grupę przedszkolną                  liczącą ok. 25 osób. W konkursie  mogą wziąć również udział soliści lub duety.

2. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia do udziału w konkursie, w terminie do 25 maja br. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na kartach zgłoszenia, które należy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia: Plac Rynek w Boguchwale (obok Spichlerza), 36-040 Boguchwała.
Dodatkowe informacje  można uzyskać pod numerem telefonu: 668 144 855, 17 2306559.

Dobór repertuaru
1. Solista, duet lub zespół prezentuje  repertuar o dowolnej tematyce.
Czas  prezentacji nie może  przekroczyć 5 minut – jeden utwór.
2. Uczestnicy festiwalu przygotowują potrzebny akompaniament (podkład muzyczny na płycie CD w formacie audio lub innym nośniku, instrument), można też  śpiewać a capella.

Postanowienia organizacyjne
1. Organizator powołuje Jury według własnego uznania.
2. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3. Jury oceniać będzie:
-  muzykalność,
- interpretacje utworu,
- ogólny wyraz artystyczny (strój, obycie ze sceną).
4. Nagrody przyznaje Jury konkursowe Festiwalu.
5. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną.
6. Dowóz uczestników zabezpiecza Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.
7. Każdemu uczestnikowi towarzyszy opiekun podany
w karcie zgłoszenia (rodzic, nauczyciel).
8. Organizatorzy zapewniają upominki dla uczestników Festiwalu, słodki poczęstunek oraz atrakcje.

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu przez Organizatora.


Organizatorzy Konkursu

Spartakiada 10

W  dniu 09.04.2016r. w Zespole Szkół w Niechorzu odbyła się II Spartakiada Przedszkolna zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała. Celem spotkania było zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej i czynnego wypoczynku. W konkurencjach sportowych wzięło udział 8 Punktów Przedszkolnych, które reprezentowane były  przez 6-cio osobowe zespoły dzieci  w wieku 4-6 lat. Otwarcia Spartakiady dokonał Prezes SROGB  Leszek Kalandyk, który zachęcił przedszkolaków do ,,zdrowej rywalizacji”. Mali sportowcy wzięli udział w 12 konkurencjach , w których wykazali się dokładnością, sprawnością, szybkością oraz sprytem. Pokazali, że znajomość podstawowych zasad bezpiecznej zabawy nie jest im obca.  Swoje pięć minut mieli także opiekunowie drużyn. Dla swojego zespołu mogli zdobyć punkty rzucając piłką do kosza. Po skończonych konkurencjach sportowcy udali się na zdrowy poczęstunek, a jury na podliczanie punktów. Wszystkie drużyny dzielnie walczyły, a ich zaangażowanie zostało nagrodzone gromkimi brawami publiczności. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że drużyna ,,Smerfolandii” ze Zgłobnia zdobyła najwięcej punktów, ale nie było przegranych. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę, a przedszkole dyplom. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i pomocom  za przygotowanie przedszkolaków do konkurencji oraz Rodzicom za dowóz dzieci i kibicowanie.

Już teraz zapraszamy wszystkie Punkty  Przedszkolne do uczestnictwa w Spartakiadzie za rok.