REGULAMIN „VI GMINNEGO  FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ ROZŚPIEWANE PROMYCZKI” LUTORYŻ 2016

 

Organizatorzy:

1. Organizatorem VI Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej – Rozśpiewane
Promyczki, są:
• Stowarzyszenie  Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała
• Lokalny Ośrodek Kultury „RAZEM” w Niechobrzu
• Szkoła podstawowa w Lutoryżu,
2. Celem Konkursu jest:
- promocja i publiczna prezentacja uzdolnionych muzycznie dzieci,
- rozbudzenie u młodych wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki,
- kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej,
- aktywizacja kulturalna środowisk dziecięcych, przedszkolnych,
- integracja dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Boguchwała

Czas i miejsce
• Przegląd  odbędzie sie 7 czerwca br.  w Szkole Podstawowej w Lutoryżu w godzinach10.00–12.30.

Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku 3-5 lat biorących udział w zajęciach
w przedszkolach publicznych i punktach przedszkolnych działających na terenie Gminy Boguchwała. Każde z przedszkoli reprezentowane będzie przez jedną grupę przedszkolną                  liczącą ok. 25 osób. W konkursie  mogą wziąć również udział soliści lub duety.

2. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia do udziału w konkursie, w terminie do 25 maja br. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na kartach zgłoszenia, które należy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia: Plac Rynek w Boguchwale (obok Spichlerza), 36-040 Boguchwała.
Dodatkowe informacje  można uzyskać pod numerem telefonu: 668 144 855, 17 2306559.

Dobór repertuaru
1. Solista, duet lub zespół prezentuje  repertuar o dowolnej tematyce.
Czas  prezentacji nie może  przekroczyć 5 minut – jeden utwór.
2. Uczestnicy festiwalu przygotowują potrzebny akompaniament (podkład muzyczny na płycie CD w formacie audio lub innym nośniku, instrument), można też  śpiewać a capella.

Postanowienia organizacyjne
1. Organizator powołuje Jury według własnego uznania.
2. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3. Jury oceniać będzie:
-  muzykalność,
- interpretacje utworu,
- ogólny wyraz artystyczny (strój, obycie ze sceną).
4. Nagrody przyznaje Jury konkursowe Festiwalu.
5. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, pomoc techniczną i akustyczną.
6. Dowóz uczestników zabezpiecza Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.
7. Każdemu uczestnikowi towarzyszy opiekun podany
w karcie zgłoszenia (rodzic, nauczyciel).
8. Organizatorzy zapewniają upominki dla uczestników Festiwalu, słodki poczęstunek oraz atrakcje.

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu przez Organizatora.


Organizatorzy Konkursu

Spartakiada 10

W  dniu 09.04.2016r. w Zespole Szkół w Niechorzu odbyła się II Spartakiada Przedszkolna zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała. Celem spotkania było zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej i czynnego wypoczynku. W konkurencjach sportowych wzięło udział 8 Punktów Przedszkolnych, które reprezentowane były  przez 6-cio osobowe zespoły dzieci  w wieku 4-6 lat. Otwarcia Spartakiady dokonał Prezes SROGB  Leszek Kalandyk, który zachęcił przedszkolaków do ,,zdrowej rywalizacji”. Mali sportowcy wzięli udział w 12 konkurencjach , w których wykazali się dokładnością, sprawnością, szybkością oraz sprytem. Pokazali, że znajomość podstawowych zasad bezpiecznej zabawy nie jest im obca.  Swoje pięć minut mieli także opiekunowie drużyn. Dla swojego zespołu mogli zdobyć punkty rzucając piłką do kosza. Po skończonych konkurencjach sportowcy udali się na zdrowy poczęstunek, a jury na podliczanie punktów. Wszystkie drużyny dzielnie walczyły, a ich zaangażowanie zostało nagrodzone gromkimi brawami publiczności. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że drużyna ,,Smerfolandii” ze Zgłobnia zdobyła najwięcej punktów, ale nie było przegranych. Każdy uczestnik otrzymał nagrodę, a przedszkole dyplom. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i pomocom  za przygotowanie przedszkolaków do konkurencji oraz Rodzicom za dowóz dzieci i kibicowanie.

Już teraz zapraszamy wszystkie Punkty  Przedszkolne do uczestnictwa w Spartakiadzie za rok.

Listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2016/2017 wywieszone są w poszczególnych Punktach Przedszkolnych
 
Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:
 
PP „Mali Odkrywcy” w Zarzeczu Tel. 696 012 799
PP „ Kraina Uśmiechu” w Boguchwale Tel. 696 012 769
PP „Chatka Puchatka” w Niechobrzu nr 1 Tel. 696 013 683
PP „Kubusiowi Polana” w Niechobrzu nr 2 Tel. 696 013 664
PP „Kraina Krasnoludków” w Racławówce Tel. 696 014 037
PP „Zaczarowana Kraina” w Lutoryżu Tel. 696 015 237
PP „Tęczowy Zakątek” w Nosówce Tel. 696 014 830
PP „  Smerfolandia” w Zgłobniu Tel. 696 014 069
PP „ Gumisiowa Dolina” w Woli Zgłobieńskiej Tel. 696 014 069
 
 
oraz w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała
Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała
Tel. 668 144 855

 

 

ZAPISY

do Punktów Przedszkolnych
prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała

na rok szkolny 2016/2017

           

- od 8 do 29 lutego – wydawanie i przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

- od 1 do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola,

- do 15 kwietnia - dokonanie kwalifikacji przez komisję rekrutacyjną,

- do 30 kwietnia - wywieszanie list imiennych dzieci przyjętych do danego punktu przedszkolnego.                                                

Zapewniamy:                                                                                                                

- fachową opiekę w godz. 6.00 – 17.00, 

- całodniowe wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek) z kuchni prowadzonych przez stowarzyszenie, 

- dodatkowe bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i rytmiki dwa razy w tygodniu,                                                                                                                        

- dodatkowe bezpłatne zajęcia z logopedii dla dzieci potrzebujących,                                            

- koszt dziennego wyżywienia wynosi 6 zł. a pobyt dziecka powyżej 5 godzin 1 zł. za każdą godzinę.

 

Deklaracja o kontynuacji, karta zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz regulamin rekrutacji dostępne są:

- u nauczycieli w punktach przedszkolnych,
- w biurze stowarzyszenia: 36 – 040 Boguchwała Plac Rynek 2
- na stronie www. srogb.pl (zakładka dokumenty).