Listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2016/2017 wywieszone są w poszczególnych Punktach Przedszkolnych
 
Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:
 
PP „Mali Odkrywcy” w Zarzeczu Tel. 696 012 799
PP „ Kraina Uśmiechu” w Boguchwale Tel. 696 012 769
PP „Chatka Puchatka” w Niechobrzu nr 1 Tel. 696 013 683
PP „Kubusiowi Polana” w Niechobrzu nr 2 Tel. 696 013 664
PP „Kraina Krasnoludków” w Racławówce Tel. 696 014 037
PP „Zaczarowana Kraina” w Lutoryżu Tel. 696 015 237
PP „Tęczowy Zakątek” w Nosówce Tel. 696 014 830
PP „  Smerfolandia” w Zgłobniu Tel. 696 014 069
PP „ Gumisiowa Dolina” w Woli Zgłobieńskiej Tel. 696 014 069
 
 
oraz w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała
Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała
Tel. 668 144 855

 

 

ZAPISY

do Punktów Przedszkolnych
prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała

na rok szkolny 2016/2017

           

- od 8 do 29 lutego – wydawanie i przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

- od 1 do 31 marca – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola,

- do 15 kwietnia - dokonanie kwalifikacji przez komisję rekrutacyjną,

- do 30 kwietnia - wywieszanie list imiennych dzieci przyjętych do danego punktu przedszkolnego.                                                

Zapewniamy:                                                                                                                

- fachową opiekę w godz. 6.00 – 17.00, 

- całodniowe wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek) z kuchni prowadzonych przez stowarzyszenie, 

- dodatkowe bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i rytmiki dwa razy w tygodniu,                                                                                                                        

- dodatkowe bezpłatne zajęcia z logopedii dla dzieci potrzebujących,                                            

- koszt dziennego wyżywienia wynosi 6 zł. a pobyt dziecka powyżej 5 godzin 1 zł. za każdą godzinę.

 

Deklaracja o kontynuacji, karta zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz regulamin rekrutacji dostępne są:

- u nauczycieli w punktach przedszkolnych,
- w biurze stowarzyszenia: 36 – 040 Boguchwała Plac Rynek 2
- na stronie www. srogb.pl (zakładka dokumenty).

Od września 2015 r. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała prowadzi 9 Punktów Przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała w miejscowościach takich jak: Boguchwała, Lutoryż, Zarzecze, Racławówka, Nosówka, Zgłobień, Wola Zgłobieńska, Niechobrz przy Zespole Szkół nr 1 oraz przy Szkole Podstawowej nr 2.