Głównym celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 160 dzieci oraz 60 rodziców w zakresie zdrowego żywienia, zachowań proekologicznych oraz wychowania i edukacji artystycznej z dziećmi.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności oraz integracji społecznej mieszkańców Boguchwały w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

Priorytetowym celem projektu było wsparcie rozwoju stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania działań określonych w planie rozwoju.

Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Boguchwała, którzy ukończyli 50 lat życia. Głównym celem projektu była realizacja oddolnej inicjatywy edukacyjnej polegającej na podniesieniu wiedzy i umiejętności starszych mieszkańców z zakresu obsługi komputera i Internetu.