Wyniki konkursu „Bezpieczeństwo na drodze, w przedszkolu i w domu”
organizowanego przez PP „Smerfolandia” w Zgłobniu.

GRUPA  3-LATKÓW
1 miejsce  Magdalena Gubernat  PP „Chatka Puchatka”  Niechobrz 1
2 miejsce  Patrycja Grobelny PP „Tęczowy Zakątek” w Nosówce
3 miejsce Karina Sitek PP „Kraina Krasnoludków „ w Racławówce

GRUPA 4-LATKÓW
1 miejsce Wiktoria Róg PP „Tęczowy Zakątek „ w Nosówce
2 miejsce Amelia Warzybok  PP „Mali Odkrywcy” w Zarzeczu
3 miejsce Emilia Ziobro PP „Zaczarowana Kraina” w Lutoryżu

GRUPA 5-6-LATKÓW
1 miejsce Oliwia Paśko PP „Chatka Puchatka” w Niechobrzu 1
2 miejsce Anita Witalec PP „ Smerolandia „ w Zgłobniu
3 miejsce Oliwia Kościak PP „Gumisowa Polana” w Woli Zgłobieńskiej
                                                      
Gratulujemy!!!

bezpiecz konkurs

Zapraszamy PRZEDSZKOLAKÓW ZE WSZYSTKICH PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Bezpieczeństwo na drodze, w przedszkolu i w domu".

Regulamin konkursu 

„Bezpieczeństwo na drodze, w przedszkolu i w domu”.

1. Organizatorem konkursu jest Punkt Przedszkolny „Smerfolandia” w Zgłobniu.

2. Konkurs rozpoczyna się 15.02.2016 r. i trwać będzie do 04.03.2016 r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Bezpieczeństwo na drodze, w przedszkolu i w domu”.

4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 5 lat ze wszystkich Punktów  Przedszkolnych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną płaską, wykonaną w formacie A4, lub A3,techniką dowolną.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej ( 3 latki, 4 latki i 5 latki).

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy.

7. Prace należy nadesłać do 04.03.2016:

Punkt Przedszkolny „Smerfolandia” w Zgłobniu

Zgłobień 71

30-046 Zgłobień z dopiskiem konkurs plastyczny lub osobiście złożyć w naszym przedszkolu.

8. Koordynatorzy konkursu: Anna Kalandyk, Sabina Ciebiera, Anna Lib.

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola: www.przedszkole.srogb.pl w zakładce „Smerfolandia”.

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

Uwagi:

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Przedszkola.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Zapraszamy PRZEDSZKOLAKÓW ZE WSZYSTKICH PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Bezpieczeństwo na drodze, w przedszkolu i w domu".

Regulamin konkursu 

„Bezpieczeństwo na drodze, w przedszkolu i w domu”.

1. Organizatorem konkursu jest Punkt Przedszkolny „Smerfolandia” w Zgłobniu.

2. Konkurs rozpoczyna się 15.02.2016 r. i trwać będzie do 04.03.2016 r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Bezpieczeństwo na drodze, w przedszkolu i w domu”.

4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 5 lat ze wszystkich Punktów  Przedszkolnych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną płaską, wykonaną w formacie A4, lub A3,techniką dowolną.

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej ( 3 latki, 4 latki i 5 latki).

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy.

7. Prace należy nadesłać do 04.03.2016:

Punkt Przedszkolny „Smerfolandia” w Zgłobniu

Zgłobień 71

30-046 Zgłobień z dopiskiem konkurs plastyczny lub osobiście złożyć w naszym przedszkolu.

8. Koordynatorzy konkursu: Anna Kalandyk, Sabina Ciebiera, Anna Lib.

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej naszego przedszkola: www.przedszkole.srogb.pl w zakładce „Smerfolandia”.

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

Uwagi:

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Przedszkola.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

Załączniki:
PlikOpisPobierzUtworzono
Pobierz plik (Metryczka pracy plastycznej, lista zbiorcza konkurs o bezpieczeństwie.pdf)Metryczka pracy plastycznej, Lista zbiorcza uczestnikówMetryczka pracy plastycznej, Lista zbiorcza uczestników 2016-02-19