Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

JESIENNA PALETA

Konkurs organizowany jest przez Punkt Przedszkolny „Smerfolandia" w Zgłobniu.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie Punkty Przedszkolne należące

do Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.

Cele konkursu:

- utrwalanie znajomości charakterystycznych cech jesieni

- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka

- rozbudzanie indywidualnych zdolności plastycznych

- pogłębienie wiedzy uczestników na temat danej pory roku

- uwrażliwienie na piękno barw jesiennych.

Regulamin konkursu plastycznego:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.

2. Technika plastyczna: płaska z użyciem dowolnych materiałów, format pracy A4.

3. Prace dzieci wykonują samodzielnie przy niewielkim wskazaniu ze strony nauczyciela lub rodzica.

4. Kryteria oceny prac konkursowych: samodzielność wykonania pracy przez dziecko,kreatywność, pomysłowość w ujęciu tematu, estetyka wykonania pracy.

5. Każdy Punkt Przedszkolny może nadesłać maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej:

- grupy młodsze 3-latki

- grupy średnie 4-latki

- grupy starsze 5,6-latki

6. Termin składania prac upływa z dniem 24.10.2019r. prace oddane po terminie nie będą oceniane.

7. Prace należy dostarczyć osobiście :

Punkt Przedszkolny „ Smerfolandia przy SP w Zgłobniu

36-046 Zgłobień 71

lub

do biura SROGB

9. Laureatów konkursu wyłoni specjalnie powołana Komisja konkursowa. Ogłoszenie wyników nastąpi 08.11.2019 r. poprzez opublikowanie listy nagrodzonych na stronie internetowej SROGB.

10. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

11. Do prac należy dołączyć metryczkę- załącznik 1 oraz listę zbiorczą uczestników -załącznik 2.

12. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane do ich autorów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała

Punkt Przedszkolny „ Smerfolandia” wZgłobniu.

Załączniki:
PlikOpisPobierzUtworzono
Pobierz plik (KONKURS PLASTYCZNY ZALACZNIKI.pdf)KONKURS PLASTYCZNY ZALACZNIKIzałącznik 1, 2 2019-10-07