Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” w Niechobrzu zaprasza dzieci z punktów przedszkolnych

do udziału w konkursie plastycznym „Świąteczna ozdoba”.

Regulamin konkursu „Świąteczna ozdoba”:

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała - Punkt Przedszkolny „ Chatka Puchatka” w Niechobrzu
 1. Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni plastycznej,

- wzbogacanie warsztatu plastycznego,

- kultywowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia

- promowanie talentów plastycznych.

 1. Warunki uczestnictwa:

- konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.

- prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- 3-4-latki

- 5-latki

- 6-latki.

 1. Technika pracy: dowolna
 2. Format pracy: prace mogą być wykonane w formie trójwymiarowej lub płaskiej.
 1. Metryczka: każda praca na odwrocie powinna posiadać metryczkę - imię
  i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę punktu przedszkolnego, imię
  i nazwisko wychowawcy.
 1. Kryteria oceny:

- samodzielność wykonania pracy;

- pomysłowość i estetyka wykonania;

- zgodność tematu pracy z regulaminem.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu. Nagrody.

- komisja konkursowa powołana przez organizatorów wyłoni 3 najlepsze prace    w każdej grupie wiekowej oraz 1 wyróżnienie w każdej grupie wiekowej;

- autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe;

- prace wraz z kartą zbiorczą (załącznik nr 1) należy składać w Punkcie Przedszkolnym „Chatka Puchatka” w Niechobrzu lub w biurze SROGB do 04.01.2019 roku.

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie SROGB do 09.01.2019 roku

 1. Postanowienia końcowe:

- prace złożone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane;

- udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu;

- zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników konkursu na stronie internetowej SROGB;

- organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział
w konkursie;

- organizator nie zwraca prac konkursowych.

Zachęcamy do udziału w konkursie!