pisankiZapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym

pt. "PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE"

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU:


I. Cele konkursu:

- zapoznanie dzieci z Wielkanocnymi technikami malowania jaj

- doskonalenie sprawności manualnej;
- pobudzanie wyobraźni i inwencji twórczej;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej;
- wdrażanie dzieci do poznawania i kultywowania tradycji ludowych.


II. Uczestnicy konkursu: 

W konkursie mogą wziąć udział dzieci z każdej grupy wiekowej, uczęszczające do
Punktów Przedszkolnych należących do Stowarzyszenia.


III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pisanki
    w formie płaskiej lub przestrzennej. Technika ozdabiania jest dowolna.

  • Każdy uczestnik może oddać jedną pracę.

  • Do każdej pracy należy dołączyć informacje zawierające dane:
    (imię, nazwisko dziecka, wiek, nazwa Przedszkola).

  • Prace należy złożyć w Punkcie Przedszkolnym w Racławówce

do 12 kwietnia 2019r.


IV. Kryteria oceny pracy: 

Pomysłowość

Widoczny wkład pracy dziecka!

Estetyka wykonania.


V. Nagrody: 

Dla najlepszych uczestników konkursu są przewidziane nagrody oraz dyplomy i wyróżnienia.

VI. Organizator:

Punkt Przedszkolny
"Kraina Krasnoludków"
w Racławówce

VII. Ochrona danych osobowych:
Autorzy pisanek przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie organizacji konkursu (publikacja zdjęć prac, ogłoszenie wyników).