ka

REGULAMIN KONKURSU
„Na majowej łące”

 1. Cele konkursu:

 • Rozwijanie aktywności twórczej u dzieci,

 • Pobudzanie wyobraźni i pomysłowości wśród dzieci,

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej przez dzieci.
   

 1. Adresaci konkursu:

      Konkurs adresowany jest do dzieci z każdej grupy wiekowej, uczęszczających do Punktów Przedszkolnych należących do Stowarzyszenia.

 

 1. Zadania uczestników konkursu:

 • Przygotowanie samodzielnej pracy plastycznej pt „Na majowej łące”,

 • Prace indywidualne,

 • Dowolna płaska technika plastyczna (bez materiałów sypkich),

 • Format nie większy niż A3,

 • Ilość prac jednego dziecka: max 1.

 • Do każdej pracy należy dołączyć informacje zawierające dane:( imię, nazwisko dziecka, wiek, nazwa Przedszkola ),

 • Pracę należy złożyć w Punkcie Przedszkolnym w Nosówce do 31.05.2019r.

 1. Kryteria oceniania prac:

 • Samodzielność dziecka przy wykonywaniu pracy plastycznej,

 • Zgodność pracy z tematem,

 • Oryginalność, kreatywność, walory estetyczne.

 1. Organizator:

       Punkt Przedszkolny

     „Tęczowy Zakątek „

      w Nosówce.

  6. Informacje pozostałe:

 • Organizatorzy konkursu przewidują:

 • dyplomy i nagrody rzeczowe przewidziane są za trzy główne miejsca i wyróżnienie we wszystkich grupach wiekowych.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac.

 • Prace nie będą zwracane, przechodzą na własność Organizatora.

 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się z regulaminem konkursu i zaakceptowaniem jego warunków.